P R O J E C T E N

 

Hieronder een greep uit mijn projecten. Bestaande uit beplantingsplannen, kleine tuinen, middel grote tot grote tuinen,

landschappelijke opgaven en inpassingsplannen, terreininrichtingen en meubels/objecten. 

 

Heeg, tuinontwerp, watersportbiodiversiteit, ecologie, duurzaamheid, terp, natuurvriendelijke oever