P R O J E C T E N

 

Hieronder een greep uit de projecten van Buro Walinga, bestaande uit; beplantingsplannen, openbare ruimte en terreininrichtingsplannen, kleine tuinen, middel grote en grote tuinen, landschappelijke opgaven en inpassingsplannen.

 


S E M I - O P E N B A R E   R U I M T E   E N 

T E R R E I N I N R I C H T I N G S P L A N N E N  

Martena Zathe, Landschapspark

Koarnjum, Friesland 

Hoofdkantoor Staatsbosbeheer

Terschelling, Friesland 

 


Camping half-Hichtum, Boerencamping

Bolsward, Friesland 

MirnserklifStrandopgang, verbinding bos en kust

Mirns, Friesland 

 


De Nachttuin

Zwarte Haan, Friesland 

 

De PlantAardige Terp, Natuurtuin

Bolsward, Friesland 


Maritieme Academie Harlingen

Harlingen, Friesland  


K L E I N E   T U I N E N

Voormalige bakkerijtuin

Arum, Friesland

 

Stadstuin nieuwbouw

Leeuwarden, Friesland 

 


Strakke stadstuin

Bolsward, Friesland

 


Kleurrijke nieuwbouwtuin

Bolsward, Friesland

 

Tuin aan het Heger water

Heech, Friesland 

 


L A N D S C H A P P E L I J K E   I N P A S S I N G S P L A N N E N 

E N   V I S I E S 

Omgevingsvisie Fryslân, verfrissende ideeën voor de Friese omgevingsvisie

Friesland 


Landschappelijk inpassingsplan camping

Sibrandabuorren, Friesland 

 


M I D D E L G R O T E   E N   G R O T E   T U I N E N

Landelijke tuin

Venhuizen, Noord-Holland

 

Bosvilla tuin

Markelo, Overijssel/Twente 

 


Landschappelijke gezinstuin

Workum, Friesland

 

Natuur-inclusieve achtertuin

Bolsward, Friesland

 


Tuin aan het vaarwater

Bolsward, Friesland

 

Bedrijvige landschapstuin

Boksum, Friesland

 


Romantische boerderijtuin

Menaam, Friesland

 

Familietuin

Bolsward, Friesland

 


B E P L A N T I N G S P L A N N E N 

Roestbruin, kopergroen en loodblauw 

Bolsward, Friesland

 

Natuurrijke woonboerderij tuin

Gaastmeer, Friesland

 


Romantische stadstuin

Bolsward, Friesland

 

Inspiratietuinen, Buro Walinga

Bolsward, Friesland

 


Entree Tunsintrum Boalsert

Bolsward, Friesland

 

Statige en weelderige voortuin

Easterein, Friesland

 


Smalle voortuinborder

Easterein, Friesland

 

Terrastuin ijsboerderij

Terherne, Friesland

 


4-seizoenenborder

Bolsward, Friesland