Landschappelijk inpassingsplan Hierden

 

locatie: Hierden

Project: Landschappelijke inpassing omtrent ruimtelijke ontwikkeling

 


 

Dit project betrof een landschappelijke inpassing omtrent ruimtelijke ontwikkeling. De bestaande boerderij wordt herbouwd zodat er twee gezinnen kunnen wonen. Veel bijgebouwen worden gesloopt en dit geeft kans om de nieuwe boerderij en schuur goed in te passen op het erf en in het omringende Hierdense landschap.

 

De landschappelijke inpassing bestaat uit een analyse van historie, huidige landschapsvorm, plangebied en verkenning vigerend beleid gemeente. Dit vormt de onderbouwing voor enkele erfindeling opties.  Een gekozen opties is verder uitgewerkt en vormt de basis voor de  landschappelijke inpassing, bestaande uit een schets inpassingsplan en referentiebeelden.