W E R K W I J Z E   T U I N O N T W E R P    

 

 

Onderstaande stappen vormen het ontwerpproces van kennismaking tot realisatie. Aan u de keuze welke stappen u met mij als ontwerpers wilt maken. Als alleen een eerste schetsontwerp gewenst is, dan kan dat. Maar ook alleen een beplantingsplan of constructieve uitwerking is mogelijk.

 

Het ontwerpproces welke ik meestal hanteer bestaat uit een schetsontwerp fase en een definitiefontwerp fase met tussendoor overlegmomenten om tot het gewenste ontwerp te komen.De producten die ik hiervoor gebruik zijn een concepttekening, een plankaart op schaal, beelden van materialen, beplantingen en sfeer, en van belangrijke onderdelen in het ontwerp een verdere detailuitwerking. 

 

 

Wat kost een ontwerp ?

Het vooraf noemen van bedragen voor een ontwerp doe ik liever niet. Elke opdracht is anders, de ene is eenvoudig en de andere complexer. Ik willen daarom graag vooraf eerst inzicht krijgen in het project, uw wensen en hoe ik u van dienst kunnen zijn om een prijs te noemen 

 

 

 

Kennismaking, vrijblijvend gesprek

Een eerste kennismaking met u en de plek. We bespreken het project en uw wensen en dromen voor de plek, mijn werkwijze en maken een afspraak voor de volgende stap.  

 

 

 

Offerte ontwerpkosten

Een prijsopgave voor de ontwerpkosten, hierna volgt de inmeting en het schetsontwerp  

 

 

 

Inmeting en inventarisatie locatie 

Het inmeten van de plek/tuin, de bestaande beplanting en bomen. Een tweede indruk van de plek krijgen en zijn omgeving

 

 

 

 

Schetsontwerp 

Bestaat uit een schetsend ontwerp op schaal en referentiebeelden. Het hoofdidee voor de tuin is helder en de ruimtelijke indeling is grotendeels bepaald, samen met de sfeer voor de plek en natuurlijk al uw wensen voor de tuin. 

 

 

 

 

Definitief ontwerp

Na eventuele aanpassing en goedkeuring van het schetsontwerp wordt het definitieve ontwerp gemaakt. Een meer uitgewerkte tekening met meer details, ook zijn in deze fase de materialen gekozen.

 

 

 

 

Detaillering ontwerp: beplantingsplan/uitwerking constructies 

Denk hierbij aan: een beplantingsplan, details verharding, technische uitwerking houtconstructies, verlichtingsplan en andere

bouwkundige elementen.

In het schetsontwerp of definitief ontwerp zijn beplantingsindicaties aangegeven, maar nog geen verdere uitwerking of detaillering van de beplanting. In het beplantingsplan wordt duidelijk welke soorten er komen, waar ze komen te staan en de totale plantenbestellijst. 

 

 

 

 

 

                  Kostenraming en begeleiding aanleg

Na het definitieve ontwerp kunnen we een duidelijk beeld geven van de totale aanlegkosten. De aanleg begeleiden we graag, hier maken we met u afspraken over, zodat het ontwerp ook zo wordt aangelegd als bedacht is.