W E L K O M      

Buro Walinga wordt gevormd door Sandor Walinga, een ontwerper met een groen hart en oog voor detail. Het ontwerpen van groene ruimtes en fijne plekken is wat hij graag doet. Een plek creëren waar de mens en de natuur zich thuis kunnen voelen, of dat nu een kleine stadstuin is of een groot park. Ontwerpen is luisteren en kijken en het vertalen van wensen en ideeën naar een plek. Rekening houdend met bestaande beplanting, bomen, bebouwing en de omgeving. Ik zoek de relatie met de omgeving en de sfeer van de plek, om dit te gebruiken voor het ontwerp en zo elk ontwerp speciaal en eigen te maken.  

 

Buro Walinga houdt zich bezig met tuinontwerpen, landschappelijke- ontwerpen en inpassingsplannen, beplantingsplannen, openbare ruimte- en terreininrichtingsplannen, erfinrichtingen, tuin-historisch onderzoek en boomverzorging. Ik werk ook graag samen met andere tuin- en landschapsbureaus, architecten, milieukundigen, hoveniers, boomverzorgers, ecologen, kwekers en beplantingsdeskundigen.

 

Heeft u altijd al uw droomplek willen realiseren maar weet u niet precies hoe, Sandor Walinga helpt u graag. U kunt contact met mij opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Verder nodig ik u uit om de website verder te bekijken en u te inspireren en enthousiast te maken.

 

Tuinontwerp Bolsward

Sandor Walinga

Tuin- en landschapsontwerper, boomverzorger en beplantingsadviseur

 


P A S S I E  V O O R  P L A N T E N  &  B O M E N    

Planten en bomen spelen voor mij een belangrijke rol in een tuin of andere buitenruimte, het vormt de basis en is veranderend door de seizoenen heen. Zowel mens als natuur geniet en maakt gebruik van planten en bomen in de tuin of andere buitenruimte. Voor de mens vormt het een eigen plek, is het esthetisch interessant, rustgevend en verkoelend. Dieren en insecten maken veelzijdig gebruik van bloeiende planten, grote bomen, dichte gemengde hagen en bes-dragende struiken. 

 

 

N A T U U R W A A R D E  &  B I O D I V E R S I T E I T      

Biodiversiteit in een tuin of andere buitenruimte speelt een belangrijke rol voor mij als ontwerper. Biodiversiteit houdt in ‘de mate van verscheidenheid aan levensvormen in een ecosysteem’, simpel gezegd; de diversiteit in planten, insecten, dieren, bomen, etc. in een tuin of in het landschap. Een tuin of gebied met een grotere diversiteit in beplanting maakt het interessanter voor verschillende dieren en insecten voor hun voedsel en nestgelegenheid. Ik zorg ervoor dat de biodiversiteit in mijn ontwerpen hoog is en pas bestaande beplanting zoveel mogelijk in. Bomen worden door mij zoveel mogelijk behouden, als het nodig is gesnoeid of als het mogelijk is verplant.    

 

Meer over mijn visie op (tuin) ontwerp, beplanting, biodiversiteit en bomen zie ‘Visie en Fascinatie’ en 'De Boom'