Martena Zathe,een natuurinclusieve plek waar mens en natuur samenkomen

 

locatie: Koarnjum (Cornjum)

project: uitbreiding landschapspark Martenstate

ontwerp: zomer 2020 - heden

realisatie: winter 2020 - heden

grootte: +/- 11.000 m2

in opdracht van: Stichting Martenastate

samenwerking: Heldoorn Ruedisulj Architecten

 


Bestaande situatie

September 2020, een volgebouwd en versteent boerenerf

Tijdelijke bloemenweide 

Om de periode tijdens de verbouwing van de boerderij en koetshuis het terrein interessant voor mens en natuur te laten zijn, is het ingezaaid om een tijdelijke bloemenweide (1- en 2jarige bloemen) te creëren en het bodemleven te stimuleren. Onderstaande foto's zijn van eind augustus/begin september 2021