Martena Zathe,een natuurinclusieve plek waar mens en natuur samenkomen

 

locatie: Koarnjum (Cornjum)

project: uitbreiding landschapspark Martenstate en woningen boerderij/voorhuis

ontwerp periode: zomer 2020 - heden

realisatie periode: winter 2020 - heden

realisatie: Jelle Bijlsma, Walinga Hoveniers, Stadshout Leeuwarden

grootte: +/- 12.000 m2

in opdracht van: Stichting Martenastate

samenwerkingen: Heldoorn Ruedisulj Architecten, Stichting Stinze-Stiens, Stadshout Leeuwarden, Friso Bouwgroep

 


Bestaande situatie

September 2020, een versteent en volgebouwd boerenerf

Tijdelijke bloemenweide 

Om in de periode tijdens de verbouwing van de boerderij en koetshuis het terrein interessant voor mens en natuur te laten zijn, is het ingezaaid om een tijdelijke bloemenweide (1- en 2jarige bloemen) te creëren en het bodemleven te stimuleren. Onderstaande foto's zijn van eind augustus/begin september 2021