De Plantaardige Terp 

locatie: Bolsward

grootte: 1200 m2

ontwerp: januari 2017 - heden

aanleg: juni 2017 - heden

samenwerking: Fokelien Looijenga (ecoloog), De Cruydthoeck, Walinga Hoveniers, Tuincentrum Bolsward   

 


 Het project in het kort

In Friesland op industrieterrein de Marne te Bolsward is het particuliere initiatief om op een stukje (1200 m2) overgebleven grond  ‘natuur’ te ontwikkelen die de biodiversiteit in het gebied stimuleert. De Plantaardige terp, een plek waar de diversiteit in flora en fauna groot is. Een vluchtoord voor de vele beschermde en bedreigde soorten in ons land. Een plant aardige terp in het uitgestrekte met engels-raaigras gevulde zeekleilandschap van Friesland. 

 

Het hoofddoel van dit project is om de diversiteit van zowel Flora en Fauna te vergroten in het gebied. Het is een pilotproject waarbij het doel is om te analyseren wat de vegetatie doet en welke fauna en flora soorten dit gebied zal aantrekken. Verschillende habitats (water, moerassig, droog en puin) zijn gecreëerd. De terp zal geleidelijk overgaan in een natuurvriendelijke oever met een deel wat constant onder water zal staan en overgaat in de Witmarsumervaart.