Verfrissende ideeën voor de Friese omgevingsvisie

 

locatie:  Friesland

visievorming: voorjaar/zomer 2016

in opdracht van:  Atelier ZZ en Provincie Fryslân

 

In de zomer trokken de ontwerpers van Atelier ZZ door Fryslân: van Wolvega naar Dokkum en van Franeker naar Drachten, om te eindigen in Bolsward. De pop-up kantoren die de provincie er had opgezet, waren de uitvalsbasis voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zich te buigen over de ruimtelijke toekomst van de provincie. Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en een illustrator brachten alle ideeën samen in beelden, onder begeleiding van ervaren mentoren uit hun vakgebied. Zo konden gemeenschappelijke en tegengestelde belangen naast elkaar worden gelegd en werd het verhaal op een andere manier verteld. Het resultaat van dit alles heeft als doel, mogelijkheden aan te reiken voor het formuleren van ambities voor de toekomst. Die ambities moeten de basis worden waarop de provincie haar omgevingsvisie kan bouwen.


 

De sportiefste provincie van Nederland

Friesland kiest ervoor om de sportiefste en gezondste provincie van Nederland te worden. Het landschap wordt ingericht om beweging te stimuleren en sportvoorzieningen worden herkenbaar en toegankelijk gemaakt. Voedsel wordt bij voorkeur lokaal geproduceerd met bewustzijn van natuur. Enerzijds wordt er een goed klimaat gecreëerd voor topsport, anderzijds komt de recreant ook aan z’n trekken met nieuwe voorzieningen die een stimulans zijn tot bewegen. Aanbieden van verschillende vormen van watersport verbreed de recreatie op de Friese meren, maar is bijvoorbeeld ook interessant voor schoolkampen. Daarnaast worden er evenementen georganiseerd die passen bij het zijn van de sportiefste provincie: triatlon of iron man Friesland. Fietspaden zijn goed verbonden en er wordt zoveel mogelijk gedaan om de auto’s buiten de provincie te houden. In sommige delen van de provincie worden alleen elektrische auto’s toegelaten. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden en direct ontworpen tot nieuwe fiets- en wandelpaden.

illustratie door: Charlotte Porskamp - visuele notulen
illustratie door: Charlotte Porskamp - visuele notulen

  

 

De scenario’s van de jonge ontwerpers zijn de uitkomst van een reeks atelierbijeenkomsten in verschillende Friese gemeenten. Daarbij is gesproken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: wat vinden zij belangrijk voor de toekomst van hun provincie? Uiteraard kwamen de kwaliteit van het bebouwde en het landelijk gebied aan de orde, maar ook energietransitie en het effect daarvan op het landschap, de dorpen en de steden. Hiernaast kwamen ook andere onderwerpen aan bod. Kan Fryslân een paradijs voor ouderen worden? Is van Friesland de sportiefste provincie van Nederland te maken? En welke consequenties heeft spreiding van voorzieningen – of juist concentratie daarvan?

 

De provincie zal de resultaten van Atelier Toekomstvisie Fryslân gebruiken bij de vervolgdialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op basis van de agenda zullen thema’s en onderwerpen in samenhang verder worden besproken en zullen bouwstenen worden uitgewerkt. Deze dialoog zal uitmonden in een Koersdocument, waarin de hoofdkeuzes en uitgangspunten voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie komen te staan.