Van Hall Potmarge College

groenste en duurzaamste hogeschool

 

locatie: Leeuwarden, Friesland

grootte: 75.000 m2

ontwerp: afstudeerproject Sandor Walinga, 2015

publicatie: Blauwe Kamer 2015

 


 

De Potmarge zone, de groen/blauwe ader van Leeuwarden

 

Voor Leeuwarden is de Potmarge zone een belangrijke groen/blauwe long met een grote verscheidenheid aan scholen, bedrijven, wonen/zorg en industrie. Het riviertje de Potmarge is het verbindende element in deze zone, en zorgt voor verblijfskwaliteit voor mens en natuur.

Water is voor Friesland een belangrijk onderdeel in zowel de cultuur als natuur. De Potmarge zone zal daarom een nog belangrijkere plek worden waar bedrijven, instellingen en scholen van willen profiteren en zich mee kunnen profileren.  De Friese cultuur staat hoog in het vaandel bij de inwoners van Leeuwarden en Friesland. Een belangrijk moment voor Friesland is het evenement ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018’. Voor de Potmarge zone zal dit ook belangrijk zijn, projecten binnen het LCH 2018  kunnen als versneller en reclamemiddel voor verdere ontwikkelingen in de Potmarge zone gebruikt worden. Om de Potmarge voor de komende tijd aantrekkelijk te houden voor zowel mens als natuur is het van belang om de kwaliteiten en het karakter van de plek naar voren te laten komen. De grootste kwaliteit in het gebied is de Potmarge en zijn oevers.

 

 

 

De Potmarge campus, Iepen Mienskip voor water, natuur en duurzaamheid

 

De Potmarge campus is het westelijke deel van de Potmarge zone, de kop van het gebied en aansluitend op het stadscentrum en haar grachten. Een gebied vol met onderwijscapaciteit, van vmbo tot universitair en veelal gericht op water, natuur en groen.  

  

Het doel van de Potmarge campus is het creëren van een parkmanagement, waardoor synergie ontstaat, een samenwerking tussen de verschillende instellingen/scholen waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. De campus zal een parkachtige setting/sfeer krijgen.  

 

De Potmarge campus als parkmanagement; waar het parkeren gezamenlijk en geïntegreerd in het gebied opgelost is, waardoor er meer ruimte is voor bruikbaar en kwalitatief groen en als gevolg een toename van de biodiversiteit in fauna en flora. Gezamenlijke horecagelegenheid in het gebied, om de kwaliteit en effectiviteit ervan te verhogen en zo een duurzamere horeca voorziening te creëren.

Geen hekwerken in de gehele Potmarge campus/zone, om de verschillende instellingen/rakken als eenheid te ervaren, het is een iepen mienskip (open gemeenschap). De openbare ruimte loopt tot de gevel van de gebouwen, om zo de verschillende gebouwen als eenheid te ervaren.

 

 

Het Van Hall Larenstein terrein krijgt een groene en duurzame opwaardering, met de Oostergoweg zijde als visitekaartje en nieuw entreegebied. Het gehele gebied krijgt meer rust door en ruimte voor groen, dit is duidelijk merkbaar op het iepen mienskipsplein. De karakteristieken van de Potmarge zone worden op het Van Hall Potmarge College zichtbaar gemaakt, vanuit de historie, het water en de natuur.   

 

De belangrijke binnenstrip wordt in de buitenruimte evenweidig herhaald aan beide kanten van het gebouw. Aan de zuidkant als ‘Verkeersstrip’ en aan de noordkant als ‘Educatie pad’ die enkele belangrijke plekken verbind. Aan deze strip liggen de sortimentsterpen, als verblijfs- en leerplek. Je kan je hier als student of docent ontspannen in het groen en het gebruiken als een openlucht praktijkruimte. Ook is er een goede verbinding vanaf het Educatie pad naar de Pormarge en wordt de Potmarge doormiddel van een ecologische zone het Van Hall Potmarge College opgehaald. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de vormentaal van de Watercampus en gekeken naar bestaande belangrijke elementen en materialen op het VHL terrein. Om dit op een zo duurzaam mogelijke manier in te passen en hergebruiken.