P O R T F O L I O

 

Hieronder een greep uit onze projecten. Bestaande uit beplantingsplannen, kleine tuinen, middel grote tot grote tuinen,

landschappelijke opgaven, terreininrichtingen en meubels/objecten.

 


B E P L A N T I N G

 

Vaste planten terp
Vaste planten terp
Bloemenweide voortuin
Bloemenweide voortuin
Bloemrijke woonboerderij tuin
Bloemrijke woonboerderij tuin
Smalle voortuin-border
Smalle voortuin-border

De pyramide border
De pyramide border
Bootverhuur Heeg
Zomers en luchtig
Beplantingscombinaties experimentborders
Beplantingscombinaties experimentborders
Het wit-groene paradijs
Het wit-groene paradijs

K L E I N E  T U I N E N

 

Klassieke stadstuin
Klassieke stadstuin
biodibersiteit
Levendige voortuin
Stadstuin Leeuwarden
Stadstuin Leeuwarden
biodibersiteit
Plantenrijke stadstuin
Heeg, tuinontwerp, watersport
Tuin aan het Heger water
Smalle stadstuin
Smalle stadstuin
Heegermeer zicht
Heegermeer zicht

M I D D E L  G R O T E  &  G R O T E  T U I N E N 

 

Familietuin, Bolsward
Familietuin, Bolsward
Tuin aan het water, Elahuizen
Tuin aan het water, Elahuizen
Boerderij tuin, Allingawier
Boerderij tuin, Allingawier
Landschapszicht tuin, Bolsward
Landschapszicht tuin, Bolsward
Tuin tussen de boomgaarden
Tuin tussen de boomgaarden
Villatuin, Koudum
Villatuin, Koudum
Stadsvilla tuin, Bolsward
Stadsvilla tuin, Bolsward
L-vormige stadstuin
L-vormige stadstuinL A N D S C H A P P E L I J K  &  T E R R E I N I N R I C H T I N G

 

Gezondheidscentrum Bolsward
Gezondheidscentrum Bolsward
biodiversiteit, ecologie, duurzaamheid, terp, natuurvriendelijke oever
De Plantaardige Terp
Omgevingsvisie Friesland
Omgevingsvisie Friesland
Boerencamping
Boerencamping
Bedrijfsverzamelgebouw
Bedrijfsverzamelgebouw
De Nachttuin
De Nachttuin
Het weeshuis Bolsward
Het weeshuis Bolsward
Van der Leur Banketspecialiteiten
Van der Leur Banketspecialiteiten

M E U B E L S  &  O B J E C T E N